Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Merak Edilenler

Bireysel Emeklilik Sistemine Üye Olma ve Haklar

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Genişlet
Bireysel emeklilik sistemi (BES) size, aktif çalışma döneminizdeki hayat standartlarınızı emeklilikte de devam ettirmeniz için bugünden düzenli birikim yapma imkânı sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir.
BES ile birikiminiz ne kadar olur, hemen hesaplayın.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun BES ürününü kolayca bulun.

Bireysel emeklilik sistemine kimler katılabilir?

Genişlet
Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor.

18 yaşından küçük çocuğum adına BES yaptırabilir miyim?

Genişlet
Evet. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7319/Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 18 yaşından küçükler adına bireysel emeklilik hesabı açılması mümkün hale gelmiştir.

18 yaşından küçükler adına açılan bireysel emeklilik hesaplarına da devlet katkısı ödeniyor mu?

Genişlet
Evet. 18 yaşından küçükler de devlet katkısı avantajından diğer katılımcılar gibi aynı koşullarla faydalanabiliyor.

18 yaşından küçükler adına kimler bireysel emeklilik hesabı açtırabilir?

Genişlet
18 yaşından küçükler adına yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik hesabı açılabilir. Yasal temsilciler çocuğun velisi ya da vasisi olabilir.

18 yaşından küçükler için sistemde asgari kalma süresi ve emekli olma yaşında bir değişiklik bulunmakta mıdır?

Genişlet
4632 sayılı Kanun’da bu yönde bir değişiklik yapılmadığı için, çocukların dahil olduğu emeklilik sözleşmeleri için de bireysel emeklilik sözleşmelerindeki devlet katkısı, sistemde kalma süresi ve emeklilik şartları mevcut geçerliliğini korumaktadır.

Çocukların yasal temsilcileri dışındaki kişiler tarafından katkı payı ödemesi yapılabilir mi? Üçüncü kişiler “katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi” olarak belirlenebilir mi?

Genişlet
Yasal temsilciler dışında kalan kişiler tarafından, yasal temsilciler tarafından izin verilmesi kaydıyla, sözleşmeye “katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi” olarak kaydedilmek suretiyle katkı payı ödemesi gerçekleştirebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma imkânım varken, bireysel emeklilik sistemini neden tercih edeyim?

Genişlet
Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz hayat standartlarınızı, emeklilikte sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün olmayabilir. Bu ihtiyacınızı karşılamak için Bireysel emeklilik sistemi (BES) devreye girer. Zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısı olan BES; emeklilik döneminizde size ek gelir sağlayarak refah seviyenizi artırmayı amaçlar. Ayrıca bireysel emeklilik sisteminde başka hiçbir yatırım aracında olmayan benzersiz devlet katkısı avantajı ile, sisteme yatırdığınız her katkı payının %30'u kadar tutar devlet katkısı olarak hesabınıza eklenir.
Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değilseniz, emeklilik döneminiz için şimdiden harekete geçerek BES’e hemen dahil olabilirsiniz.
İhtiyaçlarınıza ve gelecek beklentilerinize en uygun BES ürününü kolayca bulun.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediğim primleri ve buradan kazandığım hakları bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Genişlet
BES, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değildir, sistemi tamamlayıcı niteliktedir. BES’e dahil olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla olan ilişkinizde bir değişiklik meydana gelmez. Sosyal güvenlik sistemi ve BES’e yaptığınız ödemeler birbirinden bağımsız olup, haklarınız ile kazanımlarınızın sistemler arası aktarılması mümkün değildir.

Bireysel emeklilik sistemine güvenebilir miyim?

Genişlet
Şeffaflık ve güvenliğin sağlanması adına, bireysel emeklilik sisteminde son derece sağlam bir denetim mekanizması bulunur.
Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenir. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.
Bireysel emeklilik hesabınız, emeklilik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda, Takasbank’ta saklanan birikiminiz bir diğer emeklilik şirketine aktarılır ve siz sistemde kalmaya devam edebilirsiniz.
Fon malvarlığı rehin edilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, 3. şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az 1 kere denetimden geçer.
BES’in işleyişine ilişkin Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hazırlanan şemayı incelemenizi öneriyoruz.

En az ne kadar ödeyerek bireysel emeklilik sistemine giriş yapabilirim?

Genişlet
Bireysel emeklilik ürünlerinde “asgari katkı payı” tutarları tanımlıdır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemeleriniz için üst limit yoktur.
Bütçenize en uygun BES ürününü kolayca bulun.

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler nelerdir?

Genişlet
Bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik faaliyetlerine ait masrafları karşılamak amacıyla 3 farklı kesinti uygulayabilir. Emeklilik şirketleri, yasal limitler dâhilinde, BES kesintilerinde farklı uygulamalara sahiptir.

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi:

BES’e dahil olduğunuzda peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir.
İlk 5 yıl: Sözleşmenizin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacaktır. Beş yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılmanız durumunda, bu maktu tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Emeklilik hakkınızı kullanmanız veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda ertelenmiş giriş aidatı uygulanmaz.
Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.
5. yıl tamamlandıktan sonra: Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.
6. yıl ve sonrasında: Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek BES kesintilerinin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Fon toplam gider kesintisi:

Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaşan oranlarda fon toplam gider kesintisi alınabilir. Fon gruplarından yapılabilecek fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki gibidir:
 • Para piyasası, kıymetli madenler fonlarından azami günlük yüz binde 3 (yıllık yüzde 1,09),
 • Kamu, özel sektör, karma borçlanma araçları, standart ve endeks fonlarından azami günlük yüz binde 5,25 (yıllık yüzde 1,91),
 • Hisse ve diğer fonlardan azami günlük yüz binde 6,25 (yıllık yüzde 2,28)

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında şirket tarafından yapılan fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi, 01.01.2021 tarihini takip eden her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenizin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır.
Fon toplam gider kesintisine ilişkin kontrolde, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde sözleşmenizin yılına göre belirlenmiş oranlar dâhilinde yapılacak hesaplama neticesinde, bireysel emeklilik hesabınıza veya size iade işlemi yapılır.

Dövizli BES nedir?

Genişlet
Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik getirilen ve dövizle katkı payı ödenmesinin mümkün olacağı bir düzenlemedir. Dövizli BES henüz hayata geçmedi ve konu hakkında ikincil mevzuatların yayımlanması bekleniyor.
Mevcut bireysel emeklilik sistemi Türk lirası üzerine kurulu bir sistem olduğu için, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yabancı para cinsinden katkı payı ödeme imkânı ilk defa bu düzenleme ile sağlanacak. Döviz cinsinden katkı payı ödeyerek yine emeklilik döneminde döviz cinsinden devlet katkısı ve birikim elde edilecek olması yurtdışındaki vatandaşlarımız için cezbedici bir düzenlemedir. Dövizli BES ile söz konusu vatandaşlarımıza ek bir emeklilik imkânı sunulacak.

23 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Devlet Katkısının Oranının Belirlenmesi” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yabancı para cinsinden katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı %10 olarak belirlendi. Bu karar hali hazırda Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında tasarruf yapan kişiler için geçerli olacak mı?

Devlet katkısı oranının %10 seviyesinde belirlenmesi kararı, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları için planlanan ve dövizle katkı payı ödenmesinin mümkün olacağı dövizli BES’e yöneliktir. Dövizli BES dışında kalan sözleşmeler (şimdiye kadar yürürlüğe girmiş tüm sözleşmeler) için devlet katkısı oranı %30 olarak devam eder.

Ben katkı payımı ABD doları/avro cinsinden ödüyorum, devlet katkısı oranının %10’a düşürülmesi benim bireysel emeklilik hesabım için de geçerli olacak mı?

Mevcut bireysel emeklilik sistemi Türk lirası üzerine kuruludur. Döviz cinsinden ödediğiniz katkı payları TL olarak kabul edilir ve sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri tarafından TL olarak yatırıma yönlendirilir. Sistemde dövizli katkı payı kabul edilmez.

Bireysel emeklilik mevzuatına nasıl ulaşabilirim?

Genişlet
BES ile ilgili mevzuata ulaşın.

Bireysel emeklilik sistemine erken yaşta dahil olursam avantajım ne olur?

Genişlet
BES’e ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre ödeme yaparsanız, emeklilik birikiminiz de o kadar yüksek olur.
BES ile birikiminiz ne kadar olur, hemen hesaplayın.

Hesabımla ilgili bilgilere dilediğim zaman ulaşabilir miyim?

Genişlet
Online İşlemler ve Mobil Şube içinden adınıza oluşturulan şifreli alanlara giriş yaparak, hesabınıza ulaşabilir; birikiminizin durumunu, fon getirilerinizi, ödeme dönemlerinizi takip edebilir ve hesabınızla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel emeklilik hesabınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, fon paylarınızı size verilecek Takasbank şifresi ile günlük olarak izlemeniz de mümkündür.
Hesabınız ile ilgili detaylara ulaşın.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir miyim?

Genişlet
Aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla bireysel, gruba bağlı bireysel sözleşmeye veya işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında adınıza açılmış sertifikaya sahip olabilirsiniz.

Başkasının adına katkı payı yatırabilir miyim?

Genişlet
Evet. Eşiniz, çocuklarınız ya da dilediğiniz herhangi biri adına katkı payı yatırabilirsiniz, ama kendi adınıza olan sözleşmeyi başkasına devredemezsiniz.

Sözleşmeden dilediğim zaman cayabilir miyim?

Genişlet
Teklif formunu imzaladığınız veya teklifinizi onayladığımız tarihi takip eden 2 ay içinde cayma hakkınız bulunuyor. Sözleşmeden caymanız halinde, bildiriminizin bize ulaştığı tarihten sonra verdiğiniz ödeme talimatlarını iptal eder ve yaptığınız tüm ödemeleri fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapmadan, varsa yatırım getirinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade ederiz.

Katkı payı ödemeye ara verebilir miyim?

Genişlet
Dilediğiniz zaman ödemeye ara verebilir ve daha sonra yeniden devam edebilirsiniz. Vadesinde ödemediğiniz katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmamanız durumunda, sözleşmede ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir ve 4. aydan itibaren ara verme kesintisi uygulanır.

Sistemden emeklilik hakkımı elde etmeden önce ayrılabilir miyim?

Genişlet
Sistemden çıkış aşamasında, elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden, sistemde geçirdiğiniz süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.

Emekliliğe hak kazanmadan ayrılmanız durumunda vergi kesintisine ek olarak, ürününüzün yapısına göre giriş aidatı da ödeyebilirsiniz.

Sistemden ayrılmam veya emekli olmam durumunda yapılacak kesintiler nelerdir?

Genişlet
Emekliliğe hak kazandığınızda veya sistemden ayrıldığınızda yapılacak gelir vergisi kesintisi, emeklilik birikiminizin sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden hesaplanır.

Durum Gelir vergisi kesintisi oranı(Yatırım getirisi üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalma ve 56 yaşını doldurma %5
Sistemden vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma %5
Sistemde 10 yıl süreyle kalıp 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma %15

Sistemden zorunlu nedenlerle ayrılmak zorunda kalırsam ne olur?

Genişlet
Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda, birikiminizin sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesintisini ödeyerek, birikimlerinizi alabilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi veya kişileri lehtar olarak belirleyebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar belirlemediyseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.

Emeklilik şirketimi değiştirebilir miyim?

Genişlet
Evet, dilerseniz birikimlerinizi ve kazanılmış haklarınızı başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Bunu yapabilmek için, emeklilik sözleşmenizin imza tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmesi gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenizi tekrar aktarabilmeniz içinse ilgili şirkette en az 1 yıl kalmanız gerekir.

Emeklilik şirketi teklifi reddederse ne olur?

Genişlet
Emeklilik şirketi teklifi reddederse, verdiğiniz ödeme talimatları iptal edilir ve varsa yaptığınız tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 5 iş günü içinde size iade edilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olarak Türk vatandaşı olabilir miyim?

Genişlet
13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, en az 500.000 dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatırarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan ve 3 yıl süreyle sistemde kalan kişiler Türk vatandaşlığına hak kazanır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Birikim ve Fonlar

Daha yüksek birikime sahip olmak için ne yapmalıyım?

Genişlet
Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için:

 • Katkı paylarınızı düzenli ödeyebilir,
 • Fon getirilerinizi takip ederek, gerekli gördüğünüzde fon dağılımınızı değiştirebilir,
 • Daha fazla katkı payı yatırabilir,
 • Ara ödemeler yapabilirsiniz.
BES ile birikiminiz ne kadar olur, hemen hesaplayın.

Düzenli katkı payı ödemelerimde her yıl enflasyona bağlı artış olur mu?

Genişlet
TL olarak gerçekleştirdiğiniz ödemeler, yazılı olarak aksi bir talimat vermediğiniz müddetçe, her yıl Aralık ayında (Kasım sonu itibarıyla) TÜİK tarafından açıklanan yıllık uçtan uca TÜFE artış oranı baz alınarak artırılır ve en yakın 10 TL'nin katına yuvarlanır.

Dövize endeksli olarak gerçekleştirdiğiniz ödemelerde ise artış uygulanmaz.

Sözleşmem kapsamında yaptığım ödemeler nasıl değerlendirilir?

Genişlet
Katkı payı ödemeleriniz, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.
Emeklilik şirketleri tarafından kurulan emeklilik yatırım fonları, profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece emeklilik yatırım fonları ile düzenli tasarrufta bulunma, fon yönetim şirketlerinden profesyonel hizmet alma ve diğer yatırım fonlarında olmayan vergisel avantaj elde etme imkânına sahip olursunuz.

Fon mal varlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez, 3. şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez.
Farklı yatırım stratejilerine uygun fonlarımız arasından kendinize en uygun olanı seçin.
Risk getiri tercihinizi ortaya çıkaran, en fazla 3 dakikanızı alacak Risk Profil Anketi ile size en uygun fonu öğrenin.

Bireysel emeklilik sisteminde garanti edilen bir getiri düzeyi var mı?

Genişlet
BES’te getiri garantisi bulunmaz. Bunun yerine, farklı yatırım profillerine uygun çok çeşitli emeklilik yatırım fonu alternatifleri arasından yatırım profiliniz ve tercihlerinize en uygun fonları seçmeniz için size yol gösterilir.
Getiri beklentiniz ve yatırım profilinizi dikkate alan iQ fonlar ile birikimlerinizi beklentilerinize en uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.
iQ Fonlar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olun.
Risk getiri tercihinizi ortaya çıkaran, en fazla 3 dakikanızı alacak Risk Profil Anketi ile size en uygun fonu öğrenin.
Dilerseniz sizinle hemen iletişime geçebiliriz.

Emeklilik yatırım fonlarının performansını nasıl öğrenebilirim?

Genişlet
Emeklilik yatırım fonlarımızın performansını altı aylık ve yıllık raporlarla açıklarız. Fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formları, incelemeniz için internet sitemizde yer alır.
Fonlarımızla ilgili detaylı bilgi sahibi olun.

Birikim ve fonlar hakkında düzenli bilgi sağlıyor musunuz?

Genişlet
Katkı payı ödemeleriniz, seçtiğiniz fonlar, getiri ve birikiminiz ile ilgili bilgilere internet şubemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, e-posta adresinize düzenli olarak hesap dönemleri sonunda gönderdiğimiz yıllık Hesap Bildirim Cetveli, 3 aylık dönemlerde gönderdiğimiz Katılımcı Bilgilendirme Notu ve 60 saniyede fon önerilerinden oluşan AnaYorum videosu sayesinde birikim ve fonlarınız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Emeklilik yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre avantajları neler?

Genişlet
Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları üzerinden gelir vergisi ve kurumlar vergisi alınmaz.

Emeklilik yatırım fonları hangi yatırım araçlarını içerir?

Genişlet
Fon türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, fon portföyü aşağıda yer alan para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur:

 • Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
 • Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 • Türev araç işlemleri ile varantlar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri,
 • Yatırım fonu katılma payları,
 • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yatırım araçları.


Birikimlerinizi, getiri beklentinize ve risk alma eğiliminize uygun yatırım enstrümanlarını içeren iQ Fonlarda değerlendirebilirsiniz. Kişiye özel akıllı fonlarımız olan iQ Fonlar belirli bir risk seviyesini koruyacak şekilde yönetilir. iQ Fon içindeki yatırım enstrümanları piyasadaki değişiklikler dikkate alınarak portföy yönetim şirketi tarafından aktif olarak değiştirilir.
Risk getiri tercihinizi ortaya çıkaran, en fazla 3 dakikanızı alacak Risk Profil Anketi ile size en uygun iQ Fonu öğrenin.
iQ Fonlar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olun.

Emeklilik yatırım fonunun pay değeri nasıl hesaplanır?

Genişlet
Her bir fonun birim pay değeri, gün sonu itibarıyla, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Sahip olduğunuz fon adedi ile fonların günlük birim fiyatını çarparak birikimlerinizin ne kadar olduğunu takip edebilirsiniz.

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla bireysel emeklilik hesabınıza aktarılır.

Fon dağılımımı değiştirebilir miyim?

Genişlet
Birikiminiz ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranını yılda 12 kez değiştirebilirsiniz.

Emeklilik

Ne zaman emekli olurum?

Genişlet
Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekli olduğumda birikimimi nasıl değerlendirebilirim?

Genişlet
Emekliliğe hak kazandığınızda aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:
 • Bireysel emeklilik sisteminde kalarak, birikiminizi "programlı geri ödeme" şeklinde geri alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “Emeklilik Gelir Planı”na dâhil olursunuz.
 • Birikiminizi toplu olarak alabilirsiniz.
 • Birikiminizi yukarıda yer verdiğimiz seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, BES’te kalıp katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.
 • Birden fazla hesabınız olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı emeklilik hakkı kullandığınızda birleştirebilirsiniz.
Sadece emeklilik hakkı kazanan müşterilerimize yönelik sunduğumuz Emeklilik Gelir Planı’nı incelemenizi öneriyoruz.

Birikim Hesaplama

Aylık 300 TL ödeyerek sisteme 30 yaşında dahil olursam, emekliliğe hak kazandığımda elde edeceğim birikim tutarı nedir?

Genişlet
BES’e aylık 300 TL düzenli ödeme ile 30 yaşında dahil olarak 56 yaşında emekli olmanız durumunda yıllık brüt reel getiri oranı %4 olan senaryo 1’e göre tahmini 172.150,40 TL, yıllık brüt reel getiri oranı %2 olan senaryo 2’ye göre ise tahmini 129.957,55 TL birikim elde edebilirsiniz. Hesaplama için kullanılan varsayımlar aşağıda yer almaktadır.

Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine göre değişkenlik gösterebilir. Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar tahmini bir tutar olup, Şirketimiz bu tutarın gerçekleşeceği konusunda garanti vermemektedir. Hesaplamalar senaryo 1 için %4, senaryo 2 için %2 yıllık brüt reel getiri oranları varsayımı ile, plan kapsamında alınabilecek fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması düşülerek ulaşılan net oranlara göre yapılır. Uygulamada gerçekleşecek kesinti oranı, tercih edeceğiniz fonların fon işletim gideri kesintilerine bağlı olarak değişir. Bunun yanı sıra, yatırım aşamasında vergilendirme yapılmadığı için fon işletim gideri kesintisi sonrası getiri oranı aynı zamanda vergi sonrası net getiri oranını ifade eder.
Farklı tutarda ödeme yapmanız durumunda birikiminiz ne kadar olur, hemen hesaplayın.