Teminatlı Birikim Sigortası

Hem teminat hem birikim isteyenler için
Hayatın getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olun. Ayda en az 1000 TL ödeyin; yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık durumlarını güvence altına alırken aynı zamanda geleceğiniz için birikim yapın.

Ürün Broşürü
Avantajları Neler?
Vergi avantajından faydalanın.
Gider payı kesintisi ödemeyin.
Birikiminizi isterseniz TL isterseniz ABD doları ya da avro ile yapın.
Birikim yaparken hem kendinizi tam ve kalıcı sakatlık riskine hem de sevdiklerinizi vefatınız durumunda oluşacak finansal risklere karşı güvence altına alın.
Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.
Acil durumlarda ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanın.
Ne Kadar Ödemeliyim?

Bu ürünün aylık prim tutarı en az 1000 TL veya isteğinize göre en az 30 ABD doları ya da 30 avrodur. ABD doları ve avro ödemeleriniz, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak tahsil edilir. Aklınızda olsun; sigorta başlangıcında belirlenen para birimi daha sonra değiştirilemez. Prim tutarınızı, birikim hedefiniz doğrultusunda poliçe yıl dönümlerinizde artırabilirsiniz.

Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerle; kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ile ya da nakit gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler ve Avantajlarla İlgili Detaylı Bilgi
Özellikler
18-60 yaşları arasında ve sağlıklıysanız, Teminatlı Birikim Sigortası'nın birikim ve güvence imkânlarından faydalanabilirsiniz.

Yaşam kaybı halinde, ödediğiniz son aylık primin 120 katı olan teminat tutarı, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamı ile birlikte sevdiklerinize ödenir. Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde ise, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamının yanı sıra yaşam kaybı teminatının 2 katı sevdiklerinize ödenir.

Kaza veya hastalık sonucu meydana gelen tam ve kalıcı sakatlık durumunda ise; ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 ile çarpılmasıyla hesaplanan tutar tam ve kalıcı sakatlık teminatını oluşturur.

Sigorta süresi içinde aşağıdaki tabloda belirtilen yaşlara geldiğinizde, yaşam kaybı ile tam ve kalıcı sakatlık teminatı kat sayısı aşağıdaki limitlerden fazla ise otomatik olarak bu limitlere indirilmektedir.
Yaş 18-60 61-65 66-70
Katsayı 120 100 60
Sigorta süresi boyunca hayatta kalmanız durumunda, süre sonunda kâr paylı birikiminizi toplu olarak alırsınız.

Sigorta süresi 10 yıldır.
Vergi avantajı
Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin yarısını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %40 arasında değişen oranlarda vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Vergi avantajından faydalanabilmek için ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir.

Vergi Avantajı Broşürü
Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti
Acil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Bu hizmetin maliyetini biz karşılıyoruz.

Acil kapsamına girmeyen durumlarda sadece kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda ise 1. derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %30 indirimli yararlanabilirsiniz.
Kesintiler
Teminatlı Birikim Sigortası satın alan müşterilerimizden gider payı kesintisi almıyoruz.

Üretim masrafı kesintisini tarife priminiz üzerinden ilk 10 yıl %3, ek ödemeler üzerinden ise %1 oranında yapıyoruz.

Ayrılmanız halinde ise getiri üzerinden kesinti alıyoruz. Buna göre kesinti oranı; 1. yıl %40, 2. yıl %25, 3. yıl %20, 4. yıl %15 ve 5. yıl ise %10. 6. yıl ve sonrasında ayrılmanız halinde ise bu kesintiyi almıyoruz
Bilgi Bankası
İhtiyaçlarınız hakkında daha fazlası için inceleyin.
Merak ettiğiniz her şey
Soru-cevap videoları
Açık ve anlaşılır bilgi kaynağı
AHE Sözlük
Sıkça Sorulan Sorular