Başarılı Liderlerin 5 Önemli Özelliği

Paylaş
Başarılı ve saygın bir lider olmak uzun soluklu ve zorlu bir sürecin ardından ulaşılabilecek bir konumdur. Bu zorlu süreçte ahlaki değerler, deneyim ve kişisel farkındalık başarının olmazsa olmazları olarak gösterilebilir. Ancak kimi zaman bu özellikler tek başına yeterli değildir. Bu noktada temel başarı kriterlerine eklemeniz gereken özellik ve alışkanlıkları 5 kategori altında toplamaya çalıştık.


Başarılı liderlerin temel aracı farkındalıktır


Lider, ilişkilerinde farkındalığı temel alan kişidir. Bu durum onun tutum, davranış, konum ve sosyal ilişkilerini belirler. Başarılı bir lider sahip olduğu özelliklerle kendini gösterir ve bunu asla takım arkadaşlarına onlardan daha iyi olduğu izlenimi vererek yapmaz. Bu da liderin, yönettiği organizasyonda olup biten her şeye daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar.

Empati, başarılı bir lider yönetim sisteminin merkezindedir


Gerçek lider, gerçekleşen kurumsal veya kişisel problemleri tüm yönleri ile ele alır, inceler ve çözüm üretmek üzere çalışır. Çalışanların yaşadıkları zorluklar karşısında onlara rehberlik eder, organizasyon başarısının devamını sağlayabilmek için onları cesaretlendirir, motive eder. Problemle karşılaşıldığı zaman insanları suçlamak ya da kişisel çözümler bulmak yerine, yapıcı çözümler elde etmenin yollarını bulur ve daima ileriye odaklanır.


Başarılı bir liderin sorumluluk bilinci yüksektir


Başarılı bir lider, kendisinden önceki işin sorumluluğunu da üstlenir. Henüz tamamlanmamış iş olup olmadığını takip eder, çalışanları denetler, şirket politika ve prosedürlerinin etkili ve kurallarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini gözlemler. Bu noktada bir problemle karşılaşırlarsa sebeplerini araştırır, konuyla ilgili gerekli tedbirleri alır, bu duruma uygun çözümler üretir.

Lider hızlı, zor ve sert kararlar almak durumunda kalabilir


Lider, bulundukları pozisyonun doğası gereği, karar alma süreçlerinde, zor seçimler yapmak mecburiyetinde kaldıkları durumlarla karşı karşıya kalabilir. Başında bulundukları organizasyonun çıkarlarını da gözetmek durumunda olduğu için bazen çoğu kişi tarafından da memnuniyetsizlikle karşılanabilen hızlı, zor ve sert kararlar almak durumunda kalabilir. Gerçek lider, bu tip otorite ve netlik gerektiren karar alma konusunda hiç tereddüt etmez. Ayrıca, ne zaman tek taraflı davranması gerektiğini de çok iyi bilir.

Kendisine güvenilen bir lider karşısındaki kişiyi kazanmış demektir


İyi bir lider, sadece güvenilen kişi değil aynı zamanda karşısındakine güvendiğini hissettirebilendir. Her şeyden önce, kendisine güvenilen biri karşısındakini kazanmış demektir. Bu güvenin bir sonucu olarak, bu liderin tavsiyelerine uyulur. Gerçek bir lider, herhangi bir zorluk karşısında kolay kolay pes etmez çünkü uzun çalışmalardan sonra elde edilmiş sağlam fikirleri ve güçlü stratejileri vardır. Hata yapmaları durumunda ise derhal sorumluluğu üstlenip kendi yetkileri çerçevesinde sorunun üstesinden gelmeye çalışır.
İçeriğe emoji ile tepki verin
Editör’ün seçtikleri