• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ne zaman emekliliğe hak kazanırım?

​Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.​

Emeklilik Döneminde birikimim ne olur? Ne kadar maaş alırım?

​Elde edeceğiniz emeklilik birikimi ve alacağınız maaş, sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, tercih ettiğiniz fonların getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

 
Emeklilik şirketleri, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen şartlara ve plan özelliklerine ​göre tahmini emeklilik birikimi ve maaşı öngörüsü sunar.

Emekli olduğumda birikimimi nasıl değerlendiririm?

Emekliliğe hak kazandığınızda,

 
• Birikimlerinizi bireysel emeklilik sisteminde kalarak, "programlı geri ödeme" şeklinde alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “emeklilik gelir planı”na dâhil olursunuz. 

 
• Birikimlerinizi toplu olarak alabilirsiniz.

 
• ​Hak kazanmış olduğunuz birikimlerinizi yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.

 
Birden fazla hesabınız olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı emeklilik hakkı kullandığınızda birleştirirsiniz​.

Emeklilik Dönemi ürünlerinde vergi avantajım var mı?

Emeklilik gelir planlarında, emeklilik birikiminiz üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik programı doğrultusunda yapılan her bir geri ödeme tutarının, sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Yürürlükteki vergi mevzuatına göre tek primli Gelir Sigortası’ndan yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisnadır. ​

Emeklilik Gelir Planı nedir?

​​Emeklilik Gelir Planı, programlı geri ödeme kapsamında, emeklilik birikiminiz üzerinden düzenli gelir ödenmesi beklentinizi karşılamaktadır. Emeklilik gelir planlarına sadece bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmış olan katılımcılarımız dâhil olabilmektedir.

Çalışanlarım sistemden ne zaman emekli olabilir?

​En az 10 yıl süreyle sistemde kalınması koşuluyla, 56 yaşını dolduran çalışanlarınız emekliliğe hak kazanır.​

Çalışanlarımızın sistemden emekli olması veya ayrılması durumunda vergi kesintisi yapılmakta mıdır?

Çalışanlarınız emekliliğe hak kazandıklarında ya da sistemden ayrıldıklarında hak kazandıkları emeklilik birikimlerinin sistemde elde edilen yatırım gelierlerine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.

Durum
Gelir vergisi stopajı (Yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden)
Sistemde 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurma
%5
Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılma
%5
Sistemde, 10 yıl süreyle kalıp, 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma
%10
Sistemden, 10 yıl süreyle kalma ve 56 yaş koşulunu yerine getirmeden ayrılma
%15

Çalışanlarım emekli olduklarına birikimlerini nasıl değerlendirebilirler?

Çalışanlarınız;

Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, “programlı geri ödeme” şeklinde alabilirler. Bu durumda “emeklilik gelir planı” adı altında oluşturulmuş emeklilik planına dâhil olurlar.
Birikimlerini "yıllık gelir sigortası" sözleşmesine aktarabilir ve kendilerine sunulacak düzenli gelir alternatiflerinden faydalanabilirler.

Birikimlerini toplu olarak alabilirler.

Hak kazanmış oldukları birikimleri yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararlarını erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirler.

Birden fazla hesapları olması durumunda, aynı şirkette veya farklı şirketlerde bulunan hesaplarını emeklilik haklarını kullandıklarında birleştirirler.