• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Koruma Sigortaları

Sizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak ve karşılaşabileceğiniz risklere karşı içinizin rahat olmasını istiyorsanız koruma sigortalarımız yanınızda!

Koruma sigortalarımız ile hayatın kötü sürprizlerine karşı hazırlıklı olarak, yaşam kaybınız durumunda sevdiklerinizin veya ferdi kaza, kalıcı sakatlık, işsizlik ve kritik hastalık durumunda sizin ve sevdiklerinizin maddi sıkıntıya düşmesini engelleyebilirsiniz. Siz de oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önleminizi şimdiden almak istiyorsanız ürünlerimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
AHE Koruma Sigortaları AHE Koruma Sigortaları AHE Koruma Sigortaları
AHE Koruma Sigortaları AHE Koruma Sigortaları AHE Koruma Sigortaları

Koruma Sigortası nedir?

Koruma sigortası, size ve sevdiklerinize hayatın risklerine karşı güvence sağlayan, sadece teminat içeren sigortalardır.

Koruma Sigortaları birikim seçeneği içermez.

Koruma Sigortaları kaça ayrılır?

Ferdi kaza sigortaları ve sadece teminat içeren hayat sigortaları olmak üzere ikiye ayrılır. Koruma sigortaları, işsizlik teminatı da içerebilir.

Koruma Sigortaları ile hangi risklere karşı teminata sahip olabilirim?

Ferdi kaza sigortaları ile kaza sonucu yaşam kaybı, kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı ve hastanede yattığınız süre için gündelik tazminat teminatlarına sahip olabilirsiniz.

Ayrıca istem dışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü iş göremezlik teminatı içeren ürünlerimiz de mevcuttur.

Koruma sigortalarıyla, yaşam kaybı teminatının yanısıra, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza veya hastalık sonucu tam ve kalıcı sakatlık teminatlarına da sahip olabilirsiniz.

Koruma sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

Priminiz teminat tutarınıza, seçeceğiniz teminatlara ve bazı durumlarda yaş, cinsiyet ve mesleğe bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

Ferdi kaza sigortası ürünlerinde primlerinizi TL şeklinde aylık ya da peşin olarak ödeyebilirsiniz.

Sadece teminat içeren hayat sigortalarında primlerinizi TL, ABD Dolar ve avro şeklinde peşin ya da yıllık ödeyebilir; dilerseniz aylık, yıllık, 3 aylık, 6 aylık taksitler halinde ödeme yapabilirsiniz. Ödeme periyodu ürün özelliğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ABD doları ve avro ödemeleriniz, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edilir.

İşsizlik sigortalarında primlerinizi ürününüze göre peşin veya aylık olarak ödeyebilirsiniz.

Koruma sigortalarında tazminat talep süreci nasıl işler?

Sigorta ettiren ya da hak sahipleri, riskin gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigorta şirketinin talebi üzerine, riskin veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, riskin gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigorta şirketinin inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

Yaşam kaybı durumunda hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigorta şirketine iletir:

• Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),
• Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
• Gerekirse yaşam kaybı nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,
• Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
• Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı.


Sigorta şirketi, tazminat aşamasında belirtilenler dışında ek belge isteyebilir.

Sigorta şirketi talep halinde lehtar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.

Koruma sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zamanaşımı var mıdır?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.